• Language
 • UdoLadmann002-AAB3809
 • UdoLadmann002-AAB3809-160
 • UdoLadmann003-AAB3814
 • UdoLadmann003-AAB3814-160
 • UdoLadmann004-AAB3815
 • UdoLadmann004-AAB3815-160
 • UdoLadmann005-AAB3816
 • UdoLadmann005-AAB3816-160
 • UdoLadmann006-AAB3817
 • UdoLadmann006-AAB3817-160
 • UdoLadmann007-AAB3818
 • UdoLadmann007-AAB3818-160
 • UdoLadmann008-AAB3821
 • UdoLadmann008-AAB3821-160
 • UdoLadmann009-AAB3822
 • UdoLadmann009-AAB3822-160
 • UdoLadmann010-AAB3823
 • UdoLadmann010-AAB3823-160
 • UdoLadmann011-AAB3825
 • UdoLadmann011-AAB3825-160
 • UdoLadmann012-AAB3826
 • UdoLadmann012-AAB3826-160
 • UdoLadmann013-AAB3827
 • UdoLadmann013-AAB3827-160
 • UdoLadmann014-AAB3828
 • UdoLadmann014-AAB3828-160
 • UdoLadmann015-AAB3829
 • UdoLadmann015-AAB3829-160
 • UdoLadmann016-AAB3830
 • UdoLadmann016-AAB3830-160
 • UdoLadmann017-AAB3831
 • UdoLadmann017-AAB3831-160
 • UdoLadmann018-AAB3832
 • UdoLadmann018-AAB3832-160
 • UdoLadmann019-AAB3833
 • UdoLadmann019-AAB3833-160
 • UdoLadmann020-AAB3834
 • UdoLadmann020-AAB3834-160
 • UdoLadmann021-AAB3836
 • UdoLadmann021-AAB3836-160
 • UdoLadmann022-AAB3837
 • UdoLadmann022-AAB3837-160
 • UdoLadmann023-AAB3838
 • UdoLadmann023-AAB3838-160
 • UdoLadmann024-AAB3839
 • UdoLadmann024-AAB3839-160
 • UdoLadmann025-AAB3840
 • UdoLadmann025-AAB3840-160
 • UdoLadmann026-AAB3841
 • UdoLadmann026-AAB3841-160
 • UdoLadmann027-AAB3842
 • UdoLadmann027-AAB3842-160
 • UdoLadmann028-AAB3843
 • UdoLadmann028-AAB3843-160
 • UdoLadmann029-AAB3844
 • UdoLadmann029-AAB3844-160
 • UdoLadmann030-AAB3845
 • UdoLadmann030-AAB3845-160
 • UdoLadmann031-AAB3846
 • UdoLadmann031-AAB3846-160
 • UdoLadmann032-AAB3847
 • UdoLadmann032-AAB3847-160
 • UdoLadmann033-AAB3848
 • UdoLadmann033-AAB3848-160
 • UdoLadmann034-AAB3849
 • UdoLadmann034-AAB3849-160
 • UdoLadmann035-AAB3850
 • UdoLadmann035-AAB3850-160
 • UdoLadmann036-AAB3852
 • UdoLadmann036-AAB3852-160
 • UdoLadmann037-AAB3854
 • UdoLadmann037-AAB3854-160
 • UdoLadmann038-AAB3857
 • UdoLadmann038-AAB3857-160
 • UdoLadmann039-AAB3859
 • UdoLadmann039-AAB3859-160
 • UdoLadmann040-AAB3860
 • UdoLadmann040-AAB3860-160
 • UdoLadmann041-AAB3861
 • UdoLadmann041-AAB3861-160
 • UdoLadmann042-AAB3862
 • UdoLadmann042-AAB3862-160
 • UdoLadmann043-AAB3863
 • UdoLadmann043-AAB3863-160
 • UdoLadmann044-AAB3864
 • UdoLadmann044-AAB3864-160
 • UdoLadmann045-AAB3865
 • UdoLadmann045-AAB3865-160
 • UdoLadmann046-AAB3866
 • UdoLadmann046-AAB3866-160
 • UdoLadmann047-AAB3867
 • UdoLadmann047-AAB3867-160
 • UdoLadmann048-AAB3868
 • UdoLadmann048-AAB3868-160
 • UdoLadmann049-AAB3869
 • UdoLadmann049-AAB3869-160
 • UdoLadmann050-AAB3871
 • UdoLadmann050-AAB3871-160
 • UdoLadmann051-AAB3873
 • UdoLadmann051-AAB3873-160
 • UdoLadmann052-AAB3874
 • UdoLadmann052-AAB3874-160
 • UdoLadmann053-AAB3875
 • UdoLadmann053-AAB3875-160
 • UdoLadmann054-AAB3876
 • UdoLadmann054-AAB3876-160
 • UdoLadmann055-AAB3877
 • UdoLadmann055-AAB3877-160
 • UdoLadmann056-AAB3878
 • UdoLadmann056-AAB3878-160
 • UdoLadmann057-AAB3879
 • UdoLadmann057-AAB3879-160
 • UdoLadmann058-AAB3880
 • UdoLadmann058-AAB3880-160
 • UdoLadmann059-AAB3881
 • UdoLadmann059-AAB3881-160
 • UdoLadmann060-AAB3882
 • UdoLadmann060-AAB3882-160
 • UdoLadmann061-AAB3883
 • UdoLadmann061-AAB3883-160
 • UdoLadmann062-AAB3884
 • UdoLadmann062-AAB3884-160
 • UdoLadmann063-AAB3885
 • UdoLadmann063-AAB3885-160
 • UdoLadmann064-AAB3886
 • UdoLadmann064-AAB3886-160
 • UdoLadmann065-AAB3887
 • UdoLadmann065-AAB3887-160
 • UdoLadmann066-AAB3889
 • UdoLadmann066-AAB3889-160
 • UdoLadmann067-AAB3890
 • UdoLadmann067-AAB3890-160
 • UdoLadmann068-AAB3891
 • UdoLadmann068-AAB3891-160
 • UdoLadmann069-AAB3892
 • UdoLadmann069-AAB3892-160
 • UdoLadmann070-AAB3893
 • UdoLadmann070-AAB3893-160
 • UdoLadmann071-AAB3894
 • UdoLadmann071-AAB3894-160
 • UdoLadmann079-AAB3903
 • UdoLadmann079-AAB3903-160
 • UdoLadmann080-AAB3904
 • UdoLadmann080-AAB3904-160
 • UdoLadmann081-AAB3905
 • UdoLadmann081-AAB3905-160
 • UdoLadmann082-AAB3907
 • UdoLadmann082-AAB3907-160
 • UdoLadmann083-AAB3908
 • UdoLadmann083-AAB3908-160
 • UdoLadmann084-AAB3909
 • UdoLadmann084-AAB3909-160
 • UdoLadmann085-AAB3910
 • UdoLadmann085-AAB3910-160
 • UdoLadmann086-AAB3911
 • UdoLadmann086-AAB3911-160
 • UdoLadmann087-AAB3912
 • UdoLadmann087-AAB3912-160
 • UdoLadmann088-AAB3913
 • UdoLadmann088-AAB3913-160
 • UdoLadmann089-AAB3914
 • UdoLadmann089-AAB3914-160
 • UdoLadmann090-AAB3915
 • UdoLadmann090-AAB3915-160
 • UdoLadmann091-AAB3916
 • UdoLadmann091-AAB3916-160
 • UdoLadmann092-AAB3917
 • UdoLadmann092-AAB3917-160
 • UdoLadmann093-AAB3918
 • UdoLadmann093-AAB3918-160
 • UdoLadmann094-AAB3919
 • UdoLadmann094-AAB3919-160
 • UdoLadmann095-AAB3920
 • UdoLadmann095-AAB3920-160
 • UdoLadmann096-AAB3921
 • UdoLadmann096-AAB3921-160
 • UdoLadmann097-AAB3922
 • UdoLadmann097-AAB3922-160
 • UdoLadmann098-AAB3925
 • UdoLadmann098-AAB3925-160
 • UdoLadmann099-AAB3926
 • UdoLadmann099-AAB3926-160
 • UdoLadmann100-AAB3927
 • UdoLadmann100-AAB3927-160
 • UdoLadmann101-AAB3928
 • UdoLadmann101-AAB3928-160
 • UdoLadmann102-AAB3929
 • UdoLadmann102-AAB3929-160
 • UdoLadmann103-AAB3930
 • UdoLadmann103-AAB3930-160
 • UdoLadmann104-AAB3931
 • UdoLadmann104-AAB3931-160
 • UdoLadmann105-AAB3932
 • UdoLadmann105-AAB3932-160
 • UdoLadmann106-AAB3933
 • UdoLadmann106-AAB3933-160
 • UdoLadmann107-AAB3935
 • UdoLadmann107-AAB3935-160
 • UdoLadmann108-AAB3936
 • UdoLadmann108-AAB3936-160
 • UdoLadmann109-AAB3937
 • UdoLadmann109-AAB3937-160
 • UdoLadmann110-AAB3941
 • UdoLadmann110-AAB3941-160
 • UdoLadmann111-AAB3942
 • UdoLadmann111-AAB3942-160
 • UdoLadmann112-AAB3943
 • UdoLadmann112-AAB3943-160
 • UdoLadmann113-AAB3944
 • UdoLadmann113-AAB3944-160
 • UdoLadmann114-AAB3945
 • UdoLadmann114-AAB3945-160
 • UdoLadmann115-AAB3946
 • UdoLadmann115-AAB3946-160
 • UdoLadmann116-AAB3947
 • UdoLadmann116-AAB3947-160
 • UdoLadmann117-AAB3948
 • UdoLadmann117-AAB3948-160
 • UdoLadmann118-AAB3949
 • UdoLadmann118-AAB3949-160
 • UdoLadmann119-AAB3950
 • UdoLadmann119-AAB3950-160
 • UdoLadmann120-AAB3951
 • UdoLadmann120-AAB3951-160
 • UdoLadmann121-AAB3952
 • UdoLadmann121-AAB3952-160
 • UdoLadmann122-AAB3953
 • UdoLadmann122-AAB3953-160
 • UdoLadmann123-AAB3954
 • UdoLadmann123-AAB3954-160
 • UdoLadmann124-AAB3955
 • UdoLadmann124-AAB3955-160
 • UdoLadmann125-AAB3956
 • UdoLadmann125-AAB3956-160
 • UdoLadmann126-AAB3957
 • UdoLadmann126-AAB3957-160
 • UdoLadmann127-AAB3958
 • UdoLadmann127-AAB3958-160
 • UdoLadmann128-AAB3959
 • UdoLadmann128-AAB3959-160
 • UdoLadmann129-AAB3960
 • UdoLadmann129-AAB3960-160
 • UdoLadmann130-AAB3961
 • UdoLadmann130-AAB3961-160
 • UdoLadmann131-AAB3962
 • UdoLadmann131-AAB3962-160
 • UdoLadmann132-AAB3963
 • UdoLadmann132-AAB3963-160
 • UdoLadmann133-AAB3964
 • UdoLadmann133-AAB3964-160
 • UdoLadmann134-AAB3965
 • UdoLadmann134-AAB3965-160
 • UdoLadmann135-AAB3966
 • UdoLadmann135-AAB3966-160
 • UdoLadmann136-AAB3967
 • UdoLadmann136-AAB3967-160
 • UdoLadmann137-AAB3968
 • UdoLadmann137-AAB3968-160
 • UdoLadmann138-AAB3969
 • UdoLadmann138-AAB3969-160
 • UdoLadmann139-AAB3970
 • UdoLadmann139-AAB3970-160
 • UdoLadmann140-AAB3971
 • UdoLadmann140-AAB3971-160
 • UdoLadmann141-AAB3972
 • UdoLadmann141-AAB3972-160
 • UdoLadmann142-AAB3973
 • UdoLadmann142-AAB3973-160
 • UdoLadmann143-AAB3974
 • UdoLadmann143-AAB3974-160
 • UdoLadmann144-AAB3975
 • UdoLadmann144-AAB3975-160
 • UdoLadmann145-AAB3976
 • UdoLadmann145-AAB3976-160
 • UdoLadmann146-AAB3977
 • UdoLadmann146-AAB3977-160
 • UdoLadmann147-AAB6058
 • UdoLadmann147-AAB6058-160
 • UdoLadmann148-AAB6060
 • UdoLadmann148-AAB6060-160
 • UdoLadmann149-AAB6061
 • UdoLadmann149-AAB6061-160
 • UdoLadmann150-AAB6063
 • UdoLadmann150-AAB6063-160
 • UdoLadmann151-AAB6065
 • UdoLadmann151-AAB6065-160
 • UdoLadmann152-AAB6067
 • UdoLadmann152-AAB6067-160
 • UdoLadmann153-AAB6068
 • UdoLadmann153-AAB6068-160
 • UdoLadmann154-AAB6069
 • UdoLadmann154-AAB6069-160
 • UdoLadmann155-AAB6070
 • UdoLadmann155-AAB6070-160
 • UdoLadmann156-AAB6072
 • UdoLadmann156-AAB6072-160
 • UdoLadmann157-AAB6073
 • UdoLadmann157-AAB6073-160
 • UdoLadmann158-AAB6074
 • UdoLadmann158-AAB6074-160
 • UdoLadmann159-AAB6075
 • UdoLadmann159-AAB6075-160
 • UdoLadmann160-AAB6076
 • UdoLadmann160-AAB6076-160
 • UdoLadmann161-AAB6081
 • UdoLadmann161-AAB6081-160
 • UdoLadmann162-AAB6083
 • UdoLadmann162-AAB6083-160
 • UdoLadmann163-AAB6084
 • UdoLadmann163-AAB6084-160
 • UdoLadmann164-AAB6087
 • UdoLadmann164-AAB6087-160
 • UdoLadmann165-AAB6089
 • UdoLadmann165-AAB6089-160
 • UdoLadmann166-AAB6091
 • UdoLadmann166-AAB6091-160
 • UdoLadmann167-AAB6093
 • UdoLadmann167-AAB6093-160
 • UdoLadmann168-AAB6094
 • UdoLadmann168-AAB6094-160
 • UdoLadmann169-AAB6095
 • UdoLadmann169-AAB6095-160
 • UdoLadmann170-AAB6096
 • UdoLadmann170-AAB6096-160
 • UdoLadmann171-AAB6097
 • UdoLadmann171-AAB6097-160
 • UdoLadmann172-AAB6098
 • UdoLadmann172-AAB6098-160
 • UdoLadmann173-AAB6101
 • UdoLadmann173-AAB6101-160
 • UdoLadmann174-AAB6102
 • UdoLadmann174-AAB6102-160
 • UdoLadmann175-AAB6104
 • UdoLadmann175-AAB6104-160
 • UdoLadmann176-AAB6106
 • UdoLadmann176-AAB6106-160
 • UdoLadmann177-AAB6108
 • UdoLadmann177-AAB6108-160
 • UdoLadmann178-AAB6110
 • UdoLadmann178-AAB6110-160
 • UdoLadmann179-AAB6113
 • UdoLadmann179-AAB6113-160
 • UdoLadmann180-AAB6114
 • UdoLadmann180-AAB6114-160
 • UdoLadmann181-AAB6115
 • UdoLadmann181-AAB6115-160
 • UdoLadmann182-AAB6116
 • UdoLadmann182-AAB6116-160
 • UdoLadmann183-AAB6118
 • UdoLadmann183-AAB6118-160
 • UdoLadmann184-AAB6119
 • UdoLadmann184-AAB6119-160
 • UdoLadmann185-AAB6121
 • UdoLadmann185-AAB6121-160
 • UdoLadmann186-AAB6123
 • UdoLadmann186-AAB6123-160
 • UdoLadmann187-AAB6124
 • UdoLadmann187-AAB6124-160
 • UdoLadmann188-AAB6125
 • UdoLadmann188-AAB6125-160
 • UdoLadmann189-AAB6126
 • UdoLadmann189-AAB6126-160
 • UdoLadmann190-AAB6127
 • UdoLadmann190-AAB6127-160
 • UdoLadmann191-AAB6129
 • UdoLadmann191-AAB6129-160
 • UdoLadmann192-AAB6132
 • UdoLadmann192-AAB6132-160
 • UdoLadmann193-AAB6133
 • UdoLadmann193-AAB6133-160
 • UdoLadmann194-AAB6138
 • UdoLadmann194-AAB6138-160
 • UdoLadmann196-AAB6144
 • UdoLadmann196-AAB6144-160
 • UdoLadmann197-AAB6145
 • UdoLadmann197-AAB6145-160
 • UdoLadmann198-AAB6146
 • UdoLadmann198-AAB6146-160
 • UdoLadmann199-AAB6148
 • UdoLadmann199-AAB6148-160
 • UdoLadmann200-AAB6149
 • UdoLadmann200-AAB6149-160
 • UdoLadmann201-AAB6152
 • UdoLadmann201-AAB6152-160
 • UdoLadmann202-AAB6153
 • UdoLadmann202-AAB6153-160
 • UdoLadmann203-AAB6155
 • UdoLadmann203-AAB6155-160
 • UdoLadmann205-AAB6158
 • UdoLadmann205-AAB6158-160
 • UdoLadmann206-AAB6160
 • UdoLadmann206-AAB6160-160
 • UdoLadmann207-AAB6162
 • UdoLadmann207-AAB6162-160
 • UdoLadmann208-AAB6164
 • UdoLadmann208-AAB6164-160
 • UdoLadmann209-AAB6167
 • UdoLadmann209-AAB6167-160
 • UdoLadmann210-AAB6170
 • UdoLadmann210-AAB6170-160
 • UdoLadmann213-AAB6176
 • UdoLadmann213-AAB6176-160
 • UdoLadmann214-AAB6177
 • UdoLadmann214-AAB6177-160
 • UdoLadmann215-AAB6181
 • UdoLadmann215-AAB6181-160
 • UdoLadmann216-AAB6184
 • UdoLadmann216-AAB6184-160

Zum 9ten mal kämpften Mitglieder und Gäste des GC Schönfeld auf Einladung von Hannes Pestuka um den wertvollen Sieg und der damit verbundenen Qualifikation zum Österreich Finale. Den nur die Sieger des Österreich Finales werden von BMW großzügig zum Weltfinale nach Thailand eingeladen. Und diese Chance wollten trotz Wind und Regen mehr als 100 Teilnehmer nutzen. Traditionell beginnt der Tag mit Bier und Weisswurst, gefolgt von 5 Stunden Golf um dann bei chilliger Musik einen gemütlichen Abend beginnen zu lassen.

Die Stimmug war trotz Regen bestens und als dann um 19:00 Markus Brier sein Können allen Gästen im Rahmen einer Golf Show vorführte gabe es keinen mehr der glaubte, alles was für dieses Spiel wichtig ist schon gelernt zu haben.

Die Spannung erreichte den finalen Höhepunkt als die Sieger für das Österreich Finale geehrt wurden. Diese sind:

 • Gruppe A Herren (0-12): Kubicek Dominik mit 36 Netto Punkten
 • Gruppe B Herren : Idinger Markus mit 40 Netto Punkten
 • Gruppe Damen (0-28): Quirgst Jacoba mit 40 Netto Punkten.

Allen Qualifikanten wünschen wir auf diesem Wege alles Gute für das Österreich-Finale im Herbst und gratulieren nochmals herzlichst.

Ein Danke auch an Hannes Pestuka und BMW die zum Abschluss der Veranstaltung uns mir der freudlgen Nachricht überraschten, dass die Fortsetzung des Turniers für Juni 2014 zugesagt wurde. Auch dafür DANKE.

 

 

 


« aktuelle Artikel Sitemap »

Golfclub Schönfeld
Kommen Sie als Gast und bleiben Sie als Freund
A-2291 Schönfeld · Am Golfplatz 1 +43 (2213) 2063 E-Mail

Impressum